PLINĂTATEA CU DUHUL SFÂNT PENTRU CRESTINI,

PLINĂTATEA CU DUHUL SFÂNT PENTRU CRESTINI, NU ESTE OPTIUNE CI O PORUNCA !
EFESENI 5:18. „Fiţi plini de Duh.”

Subiectul plinătăţii Duhului preocupă pe orice copil al lui Dumnezeu care doreşte să slăvească pe Stăpînul său; căci dacă el ajunge să realizeze acest grad de avansare spirituală, cuvintele sale, gîndurile şi faptele sale vor fi toate spre slava lui Dumnezeu, spre zidirea sfinţilor şi spre mîntuirea sufletelor. Să observăm bine că aceasta nu este un adevăr abstract, un ideal de nerealizat, ci un cuvînt de ordine, o poruncă: „Fiţi plini de Duh.”
Şi pentru că voia Domnului este ca toţi copiii Lui să fie umpluţi de Duhul Sfînt, vom vedea care sînt condiţiile de împlinit pentru ca fiecare din noi să ajungă la această stare binecuvîntată.
1. Trebuie să fim adînc pătrunşi de gîndul că Dumnezeu vrea să ne dea plinătatea Duhului Său. Vai! sînt credincioşi care nu cred şi nu caută această plinătate. Un adevărat alpinist nu va fi niciodată mulţumit atîta vreme cît un vîrf oarecare n-a putut fi escaladat, şi creştinul care crede în Duhul Sfînt nu va putea niciodată să fie fericit deplin fără să cunoască dumnezeiasca plinătate a Duhului.
2. Orice Copil al lui Dumnezeu trebuie să fie umplut de Duhul. Şi cel care s-a întors ieri la Dumnezeu, şi cel matur în Hristos, şi unul şi celălalt trebuie să dorească această plinătate. Aici nu este vorba de revelaţii speciale, de cunoştinţe dobîndite, de progrese realizate, ci de primirea imediată a celei de a treia Persoană a Sfintei Treimi în plinătatea Sa. Propriu zis, Dumnezeu nu ne pune condiţii în privinţa aceasta, ci pur şi simplu ne porunceşte să fim plini de Duh.
Acest fapt ne este arătat în Cuvînt:
a) „Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie… ” dar El „…spunea aceasta despre Duhul…” (Ioan 7:38,39).
b) Apa (Duhul) pe care i-o voi da Eu, se va face în el un izvor ţîşnind în viaţă veşnică.” (Ioan 4:14)
3. Trebuie ca cel credincios să părăsească orice lucru neîngăduit şi orice fel de păcat. Mii de copii ai lui Dumnezeu nu vor şti niciodată ce înseamnă a fi plin de Duh, pentru că L-au întristat prin lumescul lor, prin lipsa de dreptate, prin îngustimea duhului lor şi prin acel păcat care „…înfăşoară aşa de lesne…”. Trebuie să se facă distincţia între pecetea Duhului şi plinătatea Duhului. Orice copil al lui Dumnezeu este pecetluit cu Duhul Sfînt şi în consecinţă îl posedă din ziua răscumpărării lui şi pentru totdeauna, dar nu toţi sînt umpluţi de El, pentru că păcatul, comis sub o formă sau alta şi nemărturisit şi nepărăsit, îl împiedică să fie umplut.
Trebuie să părăsim orice aşa zise păcate mici pe care le purtăm, să judecăm orice lucru neîngăduit, cunoscut şi să le abandonăm în mod hotărît. Cum ar putea Duhul să umple un vas necurăţit?
4. In sfîrşit, trebuie ca fiecare credincios să aducă trupul lui ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu. (Rom. 12:1). Cînd vom sacrifica eul nostru în întregime, apa vie va începe să curgă din inma noastră. Dumnezeu ne face să simţim absenţa unei vieţi din Duhul Sfînt, lipsa de putere, uscăciunea şi sterilitatea.
Dar cînd există dorinţă după această plinătate, deja este dovadă că Dumnezeu lucrează, nu va mai fi nevoie de disciplinare şi vom fi plini de putere.
Cînd ispita vine, n-o putem respinge ocupîndu-ne de ea ci fiind plini de Duhul şi hrănindu-ne cu Domnul Hristos.

,”Doamne Isuse! Mă predau mai mult Ție, în orice domeniu al vieții mele, vreau ca Duhul Tău cel sfânt să mă golească de tot ce nu îi place în mine și la mine! Apoi umple- mă mai mult si mai mult cu Duhul Tău Cel Sfânt „! …” Noi privim cu fața descoperită, că intr-o oglinda slava Domnului , si suntem schimbați în același chip, ca al Lui, din slava în slava, prin Duhu

O RADIOGRAFIE A INIMII NOASTRE

O RADIOGRAFIE A INIMII NOASTRE( EKG SPIRITUAL) : Ier 17:9 ” Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? ..Ier 17:10 Eu, Domnul, cercetez* inima şi încerc rărunchii, ca să** răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.”
„Cercetează-mă, Dumnezeule şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!” Psalm 139.23

O femeie îmbrăcată sărăcăcios a mers odată la un medic şi i-a spus: „Domnule doctor, eu sunt o femeie săracă şi am dureri de inimă. Vreţi să-mi faceţi un control la inimă fără plată? Nu am nici un dolar!” – „Bine, vă voi examina!” a spus medicul. „Dar nu vreau să-mi dau haina jos”, a zis femeia. „Nu este nici o problemă, aparatele noastre văd şi prin haine”, a răspuns medicul.
Medicul a consultat-o, dar totodată a văzut în buzunarul hainei femeii o sută de dolari. După control, femeia a întrebat cum este inima. „Rea”, a răspuns medicul. „Am văzut că m-aţi minţit, spunând că nu aveţi bani, în timp ce în buzunarul hainei sunt o sută de dolari.”…

Tot aşa stau lucrurile şi în plan spiritual. Inima noastră, adică sediul sentimentelor noastre, este nespus de rea şi de înşelătoare. Vorbim frumos cu aproapele nostru şi gândim rău despre el; În faţă îl lăudăm şi în spate îl criticăm; părem oameni darnici, dar inima este plină de lăcomie; vorbim despre înţelegere, dar inima este plină de porniri răutăcioase; vrem să părem modeşti, dar la orice ocazie se arată lăudăroşia – iată numai câteva din rezultatele „radiografiei” făcute de Cuvântul lui Dumnezeu.!

De aceea Cuvantul lui Dumnezeu ne îndeamnă :” Fiule, da-mi inima ta”! Este singura soluție de schimbare a inimii noastre, rea, înșelătoare , intr-o inima noua, plină de bunătate si roduri bune!
Sa ne rugam zilnic deci, rugaciunea lui David, din PS.139.v.23

CREDINTA TREBUIE TESTATA

MEDITATIA DIMINETII: CREDINTA SUPUSA TESTULUI; CREDINŢA ŢI-E ÎNCERCATĂ AZI! „…încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” Iacov 1:3…

Dacă azi te găseşti în focul încercărilor, aminteşte-ţi că credinţa îţi este supusă testului! Ea este o chestiune atât de importantă în viaţa creştină, încât oamenii bisericii primare erau numiţi credincioşi datorită marii lor credinţe. Iată două lucruri pe care trebuie să le ştii în privinţa credinţei, dacă doreşti să ţi-o foloseşti eficient:

– 1) credinţa nu poate afecta scopul; ea este doar agentul lui Dumnezeu în împlinirea lui! Dacă planul lui Dumnezeu necesită parcurgerea momentelor grele, în vederea împlinirii voii Sale, atunci credinţa este cea care-ţi dă putere să înfrunţi adversităţile. Este ca santinela care protejează scopul Său pentru viaţa ta.
– 2) Este minunat când Dumnezeu te face să prosperi, însă nu face din succesul temporar şi din confort barometrele credinţei! În Evrei 11 descoperim două categorii de oameni: cei care au demonstrat o asemenea credinţă, încât chiar umbra lor i-a vindecat pe cei bolnavi; şi „ceilalţi”, a căror credinţă le-a dat puterea să moară sub o ploaie de pietre pentru cauza lui Cristos. (Vezi Evrei 11:37) Ia aminte, „Toţi aceştia… au fost lăudaţi pentru credinţa lor…” (Evrei 11:39)

Şadrac, Meşac şi Abednego au descoperit că atunci când Dumnezeu este cu tine, se întâmplă trei lucruri:
a) vei merge prin foc, însă în loc să fii distrus, vei fi purificat şi pregătit pentru o şi mai mare binecuvântare;
b) vei triumfa în situaţii în care alţii eşuează sau abandonează;
c) la final, vei avea ceva de spus, ceva ce-ţi va convinge atât prietenii, cât şi inamicii.

8 lucruri după care tânjesc într-o Biserica

A.W.Tozer (1897-1963)

8

Mi-este teamă de noul val de religie care a venit. A început în Statele Unite şi acum se răspândeşte. Este un fel de ezoterism al sufletului şi al minţii însoţit de fenomene ciudate. Mi-e teamă de orice nu necesită de curăţie de inimă şi neprihănire a conduitei în viaţa din partea individului.
Tânjesc de asemenea ca, prin îndurările blânde ale lui Cristos, să existe printre noi urmatoarele lucruri:
1. O simplitate frumoasă. Întotdeauna sunt precaut faţă de artificialitate şi complexitatea religiei. Aş vrea să văd simplitate. Domnul nostru Isus a fost unul dintre cei mai simpli oameni care a trait vreodată. Pur şi simplu, nu-L puteai implica în nimic formal. El a spus ce avea de spus la fel de frumos şi de natural precum cântă o pasăre dimineaţa în copac. Aceasta este ceea ce aş vrea să văd restaurat în biserici. Opusul acesteia este artificialitatea si complexitatea.

2.

Vezi articol original 1.010 cuvinte mai mult